Špeciálna základná škola internátna

Špeciálna základná škola internátna v Trebišove zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov z mesta Trebišov a blízkeho okolia so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacím...

Praktická škola internátna

Praktická škola je jedna z nových alternatívnych možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentál...

Odborné učilište internátne

Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci, s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutí...

OZNAM

Dňa 16. 12. 2016 o 10.00 hod. sa v jedálni školy uskutoční Vianočná besiedka.

 

OZNAM

Vzhľadom na výskyt žltačky u rodinných príslušníkov žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej Trebišov žiadame všetkých zákonných zástupcov a rodičov detí, aby deti vybavili základným hygienickým balíčkom (mydlo, uterák) do školy a venovali zvýšenú pozornosť celkovej osobnej hygiene detí, najmä rúk aj v domácom prostredí.

O nás

Sme samostatný právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je Okresný úrad Košice.

Organizačné zložky Spojenej školy internátnej: Odborné učilište internátne, Špeciálna základná škola internátna, Praktická škola internátna.

viac...

Projekty SŠI

Spojená škola internátna je zapojená do nasledovných projektov:

  • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
  • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
  • „Uplatním sa v živote“

viac...

Kde nás nájdete?

Sídlime za športovou halou v Trebišove Ak nás neviete nájsť, dúfame že Vám mapka pomôže.

viac...

Kontaktné informácie

Adresa : Poľná 1
075 01, Trebišov
Slovenská republika

Tel. : 056 676 36 42
Fax : 056 668 34 01

Email : skola@ouitv.svcmi.sk
Web : www.ssitv.sk

viac...